Voordelen & subsidies

Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de verschillende premies en subsidies, let wel dit is louter en alleen een indicatie en dit gericht op ons werkdomein. Zie voor de specifieke voorwaarden op www.energiesparen.be

In behandeling wegens gewijzigde subsidie regeling.

6% BTW-Tarief bij renovatie

  • Woningen ouder dan 10 jaar genieten van een voordelig BTW-tarief van 6% ipv 21% bij renovatie. De werken dienen geleverd en uitgevoerd te worden door een geregistreerde aannemer.